CDN Nedir ?

CDN : Content Delivery Network : İçerik Dağıtım Ağı

Son yıllarda bilişim/telekomunikasyon sektörlerinde en çok kullanılan terimlerden birisi CDN. CDN ( Content Delivery Network : İçerik Dağıtım Ağı ) hizmeti kısaca; web sayfaları, ses, video ve diğer internet tabanlı içeriklerin, dünyanın her yanındaki kullanıcılara en yakındaki cache sunucu üzerinden hızlıca iletilmesi için kurulan bir network şeklinde tanımlanabilir. Burada amaç, kullanıcıları fazla bekletmeden, en kısa sürede içeriğin/sayfanın tamamına kullanıcıların erişmelerini sağlamaktadır.

Bu servislere/hizmetlere internet kullanıcılarının neden ihtiyaç duyulduğunun tek bir cevabı vardır Devamını Oku

Reklamlar

ITIL Nedir ?

Aşağıda yüksek lisans tezimden alıntıladığım üçüncü makalem yer alıyor.
Bakalım  bundan 7-8 sene öncesinde ITIL Nedir? konusunda neler yazmışız.

İstifade etmeniz dileğiyle…

ITIL NEDİR ? (Harun Esener – 2005)

ITIL, 1980’li yılların sonlarında, İngiltere Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan, Bilgi Teknolojileri altyapı ve hizmet süreçlerinin standartlaştırılması çalışmaları ile ortaya çıkan bir kütüphanedir. Standartların belirlenmesi aşamasında oluşturulan yordamlar zamanla bir kütüphaneye dönüşmüştür.  1990’lı yılların başlarında, özellikle Avrupa ülkelerinde, pek çok büyük şirketin ve kamu kuruluşunun ITIL standartlarını benimsemesi ve kendi bünyelerinde uygulamaya başlaması ile ITIL, tüm dünyada kabul edilen bir  endüstri standardı durumuna gelmiştir [1].

ITIL, BT altyapı ve hizmet süreçlerinin nasıl olması gerektiğinin anlatıldığı ve gerçekleştirilmiş en iyi örneklerden yola çıkılarak standartların tanımlandığı bir süreç ve yordam kütüphanesidir. Devamı için tıklayın…

Hizmet Sektörü

Aşağıda yüksek lisans tezimden alıntıladığım ikinci makalem yer alıyor.
Bakalım  bundan 7-8 sene öncesinde Hizmet Sektörü ve BT servisleri konusunda neler yazmışız.

İstifade etmeniz dileğiyle…

HİZMET SEKTÖRÜ (Harun Esener – 2005)

Genel manada  iş dünyası “Hizmet Sektörü” ve “Üretim Sektörü” olmak üzere iki kategoride değerlendirilmektedir. Özellikle iş tanımlarının birbirleriyle iç içe girdiği günümüzde, firmaların bulundukları ve hitap ettikleri sektörleri salt bu kategorileri kullanarak ortaya koyabilmek zor olsa bile iş dünyasında hala geçerliliği olan ve kullanılan tanımlamalardır.

Bu tanımlamalara göre yapılan araştırmalar sonucunda  dünya geneline bakıldığında, üretimden, ağırlıklı olarak hizmet esaslı bir ekonomiye doğru geçişin olduğu ve hizmet sektörü olarak adlandırılan bu sektörün pazar payının % 70’leri bulduğu görülmektedir. 1990’ların sonunda ABD’de yapılan araştırmalarda hizmet esaslı işlerin oranının yaklaşık %80’e ulaştığı ve bu oranın artacağı ortaya konmuştur (Pande vd., 2002). Devamı için tıklayın…

Neden Servis Yönetimi ?

Bugün, 2005 yılında  yazdığım, Türkiye’ de ITIL ( IT Infrastructure Library ) konulu ilk yüksek lisans tezi olan  “Hizmet Yönetim Sistemi” nden alıntılayarak yazdığım 3 makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Aradan geçen 7-8 sene içerisinde ülkemizde ITIL temelli servis yönetimi araçlarının kullanımında çok ciddi artışlar oldu, ITIL hakkında dolayısıyla verimli, kaliteli servis yönetimi konusunda artık neredeyse tüm firmalarda bir farkındalık oluştu. Bakalım  bundan 7-8 sene öncesinde ITIL ve Servis Yönetimi konusunda neler yazmışız…

İstifade etmeniz dileğiyle…

NEDEN SERVİS YÖNETİMİ ?  (Harun Esener – 2005)

Organizasyonlar ortak ticari hedeflerini yerine getirmek ve iş ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, artan bir şekilde BT (Bilişim Teknolojilerine) bağımlı hale gelmektedirler. Günden güne büyüyen bu bağımlılık, sunulan BT servislerinde “kalite” kavramını da beraberinde getirmektedir. BT’de “kalite” kavramı müşterinin ihtiyaçları ile iş isteklerinin doğru örtüştürülerek ortaya çıkarılmasının sağlanması şeklinde özetlenebilir. Devamı için tıklayın…

Gravatar Nedir ?

Gravatar’ı anlatmadan önce kısaca herkes tarafından biliniyor olsa da Avatar kavramını anlatmakta fayda var.

Avatar ; özellikle forumlarda bizi ifade/temsil etmesi maksadıyla kullandığımız küçük resimlerdir.

Gravatar Globally Recognized Avatar, yani dünya çapında geçerli, bilinen Avatar  manasına geliyor. Genel olarak bloglarda yorum yapan kişilerin tanımlanması için düşünülmüş bir sistemin adı Gravatar.

Sistemin çalışması kısaca şu şekilde; Bu sistem ile entegre olan tüm site, forum ve blog platformlarında (WordPress, Blogger, Drupal vs.) yorum yapan kişinin Gravatar’ı tanımlı ise, o kişinin resmi ve isterse tanımladığı bir web adresi, yaptığı yorumun en başında sol tarafta yer alıyor. Devamı için tıklayın…