Ekip Liderlikleri

Liderlik kavramı küçük yaşlardan beri üzerinde okuyup, düşündüğüm, tarihteki büyük şahsiyetlerin hayatlarını okurken de beni en çok etkileyen, en çok dikkate aldığım özelliklerden biri oldu hep.

Neden böyleydi bilmiyorum? Ama sanırım bizim toplumumuzun sistem temelli değil de kişi yada lider temelli bir yaşam / yönetim tarzı olmasının ve bu tarzın bizim kültürel genetik yapımıza da sirayet etmiş olmasının, ister istemez benim hayata bakışımı da etkilediğini düşünebilirim.

Liderlik tabi ki tek bir sosyal alanda geçerli olan bir anahtar kavram değil ama bugünkü yazımda daha çok iş hayatına bakan yönü ve bana göre iş hayatında başarının gizli formülü diye de adlandırabileceğimiz Ekip Liderliği üzerine bir şeyler anlatmaya çalışacağım.

Devamını Oku

Reklamlar

Liderlerin Kaçınması Gereken 6 İletişim Hatası

Bir önceki paylaşımda başarılı liderlerin iletişim sırlarını paylaşmıştık.
Bu paylaşımda ise, liderlerin kesinlikle uzak durmaları, kaçınmaları gereken iletişim hataları var.
Unutmamak gerekir ki, bir liderin arkasından gelen insanları hayal kırıklığına uğratma lüksü yoktur…
Devamını Oku

İnsan Kaynağımızın Beşeri Sermayeye Dönüşümü

Bugün cumhuriyetimizin 90.yıl dönümü. Kutlu olsun.

Nice 90 yılları kutlaması gereken ülkemizin bunu başarabilmesi için, zamanın şartlarına hatta ötesine uygun stratejik planlamaları yapması ve o adımları atması gerekmektedir.

Bu stratejik adımların başında, insan kaynağımızın beşeri sermayeye dönüştürülmesi gerekir diye düşünüyorum.
Devamını Oku

ITIL Nedir ?

Aşağıda yüksek lisans tezimden alıntıladığım üçüncü makalem yer alıyor.
Bakalım  bundan 7-8 sene öncesinde ITIL Nedir? konusunda neler yazmışız.

İstifade etmeniz dileğiyle…

ITIL NEDİR ? (Harun Esener – 2005)

ITIL, 1980’li yılların sonlarında, İngiltere Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan, Bilgi Teknolojileri altyapı ve hizmet süreçlerinin standartlaştırılması çalışmaları ile ortaya çıkan bir kütüphanedir. Standartların belirlenmesi aşamasında oluşturulan yordamlar zamanla bir kütüphaneye dönüşmüştür.  1990’lı yılların başlarında, özellikle Avrupa ülkelerinde, pek çok büyük şirketin ve kamu kuruluşunun ITIL standartlarını benimsemesi ve kendi bünyelerinde uygulamaya başlaması ile ITIL, tüm dünyada kabul edilen bir  endüstri standardı durumuna gelmiştir [1].

ITIL, BT altyapı ve hizmet süreçlerinin nasıl olması gerektiğinin anlatıldığı ve gerçekleştirilmiş en iyi örneklerden yola çıkılarak standartların tanımlandığı bir süreç ve yordam kütüphanesidir. Devamı için tıklayın…

Hizmet Sektörü

Aşağıda yüksek lisans tezimden alıntıladığım ikinci makalem yer alıyor.
Bakalım  bundan 7-8 sene öncesinde Hizmet Sektörü ve BT servisleri konusunda neler yazmışız.

İstifade etmeniz dileğiyle…

HİZMET SEKTÖRÜ (Harun Esener – 2005)

Genel manada  iş dünyası “Hizmet Sektörü” ve “Üretim Sektörü” olmak üzere iki kategoride değerlendirilmektedir. Özellikle iş tanımlarının birbirleriyle iç içe girdiği günümüzde, firmaların bulundukları ve hitap ettikleri sektörleri salt bu kategorileri kullanarak ortaya koyabilmek zor olsa bile iş dünyasında hala geçerliliği olan ve kullanılan tanımlamalardır.

Bu tanımlamalara göre yapılan araştırmalar sonucunda  dünya geneline bakıldığında, üretimden, ağırlıklı olarak hizmet esaslı bir ekonomiye doğru geçişin olduğu ve hizmet sektörü olarak adlandırılan bu sektörün pazar payının % 70’leri bulduğu görülmektedir. 1990’ların sonunda ABD’de yapılan araştırmalarda hizmet esaslı işlerin oranının yaklaşık %80’e ulaştığı ve bu oranın artacağı ortaya konmuştur (Pande vd., 2002). Devamı için tıklayın…