ITIL Nedir ?

Aşağıda yüksek lisans tezimden alıntıladığım üçüncü makalem yer alıyor.
Bakalım  bundan 7-8 sene öncesinde ITIL Nedir? konusunda neler yazmışız.

İstifade etmeniz dileğiyle…

ITIL NEDİR ? (Harun Esener – 2005)

ITIL, 1980’li yılların sonlarında, İngiltere Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan, Bilgi Teknolojileri altyapı ve hizmet süreçlerinin standartlaştırılması çalışmaları ile ortaya çıkan bir kütüphanedir. Standartların belirlenmesi aşamasında oluşturulan yordamlar zamanla bir kütüphaneye dönüşmüştür.  1990’lı yılların başlarında, özellikle Avrupa ülkelerinde, pek çok büyük şirketin ve kamu kuruluşunun ITIL standartlarını benimsemesi ve kendi bünyelerinde uygulamaya başlaması ile ITIL, tüm dünyada kabul edilen bir  endüstri standardı durumuna gelmiştir [1].

ITIL, BT altyapı ve hizmet süreçlerinin nasıl olması gerektiğinin anlatıldığı ve gerçekleştirilmiş en iyi örneklerden yola çıkılarak standartların tanımlandığı bir süreç ve yordam kütüphanesidir. Devamı için tıklayın…

Reklamlar

Hizmet Sektörü

Aşağıda yüksek lisans tezimden alıntıladığım ikinci makalem yer alıyor.
Bakalım  bundan 7-8 sene öncesinde Hizmet Sektörü ve BT servisleri konusunda neler yazmışız.

İstifade etmeniz dileğiyle…

HİZMET SEKTÖRÜ (Harun Esener – 2005)

Genel manada  iş dünyası “Hizmet Sektörü” ve “Üretim Sektörü” olmak üzere iki kategoride değerlendirilmektedir. Özellikle iş tanımlarının birbirleriyle iç içe girdiği günümüzde, firmaların bulundukları ve hitap ettikleri sektörleri salt bu kategorileri kullanarak ortaya koyabilmek zor olsa bile iş dünyasında hala geçerliliği olan ve kullanılan tanımlamalardır.

Bu tanımlamalara göre yapılan araştırmalar sonucunda  dünya geneline bakıldığında, üretimden, ağırlıklı olarak hizmet esaslı bir ekonomiye doğru geçişin olduğu ve hizmet sektörü olarak adlandırılan bu sektörün pazar payının % 70’leri bulduğu görülmektedir. 1990’ların sonunda ABD’de yapılan araştırmalarda hizmet esaslı işlerin oranının yaklaşık %80’e ulaştığı ve bu oranın artacağı ortaya konmuştur (Pande vd., 2002). Devamı için tıklayın…

Neden Servis Yönetimi ?

Bugün, 2005 yılında  yazdığım, Türkiye’ de ITIL ( IT Infrastructure Library ) konulu ilk yüksek lisans tezi olan  “Hizmet Yönetim Sistemi” nden alıntılayarak yazdığım 3 makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Aradan geçen 7-8 sene içerisinde ülkemizde ITIL temelli servis yönetimi araçlarının kullanımında çok ciddi artışlar oldu, ITIL hakkında dolayısıyla verimli, kaliteli servis yönetimi konusunda artık neredeyse tüm firmalarda bir farkındalık oluştu. Bakalım  bundan 7-8 sene öncesinde ITIL ve Servis Yönetimi konusunda neler yazmışız…

İstifade etmeniz dileğiyle…

NEDEN SERVİS YÖNETİMİ ?  (Harun Esener – 2005)

Organizasyonlar ortak ticari hedeflerini yerine getirmek ve iş ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, artan bir şekilde BT (Bilişim Teknolojilerine) bağımlı hale gelmektedirler. Günden güne büyüyen bu bağımlılık, sunulan BT servislerinde “kalite” kavramını da beraberinde getirmektedir. BT’de “kalite” kavramı müşterinin ihtiyaçları ile iş isteklerinin doğru örtüştürülerek ortaya çıkarılmasının sağlanması şeklinde özetlenebilir. Devamı için tıklayın…